MIRKA SLÁMOVÁ - homeopatická poradna

ADHD A PSYCHOTERAPIE


PSYCHOPATOLOGIE v homeopatii

 • STÁLE ČASTĚJŠÍ NÁVŠTĚVY NEJEN DOSPĚLÝCH, ALE V SOUČASNÉ DOBĚ DĚTSKÝCH A DOSPÍVAJÍCÍCH KLIENTŮ S RŮZNÝMI PSYCHICKÝMI OBTÍŽEMI, JAKO JSOU ÚZKOSTNÉ STAVY, FOBIE, PANICKÉ ATAKY, PORUCHY PŘIJMU POTRAVY A S TÍM SOUVISEJÍCÍ PORUCHY SPÁNKU ČI MIGRÉNY A DALŠÍ, MNE PŘINUTILY ZAMĚŘIT SE MNOHEM HLOUBĚJI VE SVÉ PRAXI NA PSYCHOPATOLOGII V HOMEOPATICKÉ LÉČBĚ.
 • Pečlivě vybraná homeopatika a také Bachovy esence či kombinace obojího, mohou užívání psychofarmak, která bývají postupně návyková (benzodiazepiny) a zatěžují organismus, předejít.
 • Pokud klient psychofarmaka již užívá, homeopatika je mohou velmi vhodně doplňovat, ulehčit jejich vysazování a v některých případech dovést až k úplnému vysazení.
 • V dnešní době homeopatie pracuje již s veškerými substancemi nejen z přírody (byliny, minerály), ale i z látek tělu vlastních (hormony, enzymy, střevní bakterie atd.) a také ze zdrojů farmaceutického průmyslu (syntetické léky, vitamíny, hormony). To umožňuje často plnohodnotně nahradit klasickou léčbu, bez nežádoucích účinků chemických léčiv, kam antidepresiva a další psychofarmaka též patří.
 • Velkým benefitem v homeopatii je podání homeopatických léků na základě naprostého zohlednění propojení emocí, myšlenkových schémat a fyzických symptomů člověka. Tedy, na člověka je nahlíženo opět jako na celek se všemi souvislosti, které klient sděluje a cítí.

ADHD v homeopatii

 • ADHD a ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity) jsou jednou z nejčastějších psychických poruch, se kterými se v současnosti u dětí setkáváme.
 • Diagnóza ADHD není jednoduchá. Každé dítě občas zlobí, je neklidné, nespokojené, proto je třeba hodnotit míru tohoto chování, intenzitu, délku trvání, a to v porovnání i s ostatními dětmi.
 • ADHD lze snadno splést se změnami chování, kterými dítě kompenzuje náhlé změny v životě, například smrt v rodině, rozvod rodičů, existenční problémy rodiny. Je potřeba také vyloučit neurologické příčiny, ale i úzkostné a depresivní stavy. A nakonec je nutné zvážit především vlastní temperament a povahu dítěte.
 • Symptomy ADHD se projevují dlouhotrvající nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou. Dítě neposedí, pobíhá, vykřikuje, skáče do řeči. Některé děti konají dříve, než si akci promyslí. Nepozornost se může také projevovat denním sněním, kdy je dítě duchem nepřítomno. Ale také různými grimasami, tiky, vykřikováním. Agresivitou vůči ostatním.
 • Nejčastěji je syndrom ADHD rozpoznán až ve škole, kdy se projeví potíže se soustředěním a učitelé na ně upozorní. Bohužel, ne vždy mají pro potřeby dítěte pochopení.
 • Příčiny ADHD a ADD se velmi těžko specifikují. Obecně se usuzuje o dědičných sklonech, o vlivu různých škodlivých látek, jako těžkých kovů, potravinových aditiv, rafinovaného cukru, užívání alkoholu a kouření v těhotenství. Velkou kapitolou je vliv očkování sotva narozených dětí. Také nesprávné postavení páteře a kloubů hraje důležitou roli. Měl by být vzat v potaz i životní styl a vztah matky k těhotenství a k ještě nenarozenému dítěti.
 • Bohužel, v dnešní době je veřejnosti podsouváno, že dg. ADHD je nemoc a lze ji léčit pouze léky. Není to pravda. Léčba konvenční medicínou vede prakticky jen k utlumení nejvýraznějších symptomů chemickými léky (Ritalin, Stratera, Concerta). Ty jen zvyšují toxickou zátěž organismu dítěte a mohou mít vedlejší účinky na jeho zdraví.
 • Homeopatie dětem s ADHD může velmi dobře pomoci. Většinou je však nutné zaměřit se i na stravování dětí, vyloučit přemíru cukru, sacharidů obecně, bílé mouky. Doplnit zdravé tuky a zeleninu. Detoxikovat organismus zajištěním správné střevní mikroflóry a vhodné stravy.