MIRKA SLÁMOVÁ - homeopatická poradna

co mohu očekávat?


Nemohu si odpustit tento malý úvod,který považuji za velmi podstatný:

 • Homeopaté chápou nemoc a její symptomy, například exém, jako obranu organismu, obranu proti vývoji chronických potíží. Homeopat ví, že změna tkáně, v tomto případě exém, není nemocí samotnou, ale důsledkem narušeného vnitřního stavu jedince.
 • Homeopat usiluje
  o navrácení zdraví, nikoliv jen o vymizení symptomů (exém), usiluje o odstranění sklonu člověka k nějaké patologii, nemoci.
 • Podáním homeopatického léku se vnitřní stav jedince opět postupně napravuje a tím se celý organismus uzdravuje a nakonec trvale zbavuje svých obtíží, tedy i exému.
 • Alopaté, zástupci západní medicíny, bohužel používáním kortikoidových mastí či antibiotik odstraňují pouze projevy exému na pokožce.
 • Jejich vymizení považují za vyléčení!
 • Tento přístup léčby, kdy klasická medicína nebere v potaz člověka jako celek, kdy přehlíží hlubší příčiny onemocnění, nevede k nastolení rovnováhy, nýbrž k potlačení.
 • Organismus bude hledat jinou cestu, jak se vypořádat s narušeným vnitřním řádem. Bohužel, projeví svou obrannou sílu jinde, tentokrát již hlouběji v těle, v důležitějším místě, orgánu
  a nemoc je pak závažnější.
 • Z exému se stává astma.

Nemoc má od začátku až do konce svůj řád.
Stejný řád má i léčení.

Co tedy můžeme očekávat?

 • Podáním správně určeného homeopatického léku je léčen celý člověk.
 • Až teprve poté přechází léčba na fyzické orgány, které se uzdravují v opačném pořadí, než
  v jakém během života onemocněly.
 • Jasnou známkou toho, že se člověk uzdravuje, je, že se jednoduše cítí dobře, má více energie, je veselejší, radostnější, zátěžové situace zvládá s nadhledem, nepodléhá tolik stresu, dobře spí.
 • A to i přesto, že se často objeví fyzické zhoršení, které je pouze přechodné a může trvat několik dní nebo jen minut. Vždy ale samo pomine. Je to jen projev organismu, který pracuje, aby se uzdravil.
 • Někdy nezpozorujeme skoro nic a nastane rovnou zlepšení.