MIRKA SLÁMOVÁ - homeopatická poradna

ADHD a EEG BIOFEEDBACK
S dětmi s poruchou soustředění , hyperaktivitou , lehkými mozkovými dysfunkcemi se setkáváme v současné době velmi často.
Že homeopatická léčba je velmi dobrou volbou v působení na tyto potíže, je zjevné. Vedle homeopatie je to také EEG-BIOFEEDBACK, efektivní, neinvazivní a velmi příjemná metoda, která hravou formou těmto dětem pomáhá.
Společně s homeopatií se věnuji ve své praxi i této metodě, protože je právě v kombinaci s homeopatickou léčbou ideálním řešením pro tyto děti .

EEG-BFB je metoda, která umožňuje trénovat mozek a naučit jej, aby pracoval efektivněji. Trénink působí na celou nervovou soustavu a umožňuje znovu zapojit centra, která u těchto dětí nejsou tolik aktivní. Pomáhá při léčbě poruch psaní, čtení nebo počítání, špatném soustředění, zklidnění impulzivity, poruchách výslovnosti, ale i spánku, depresích nebo neurózách, dokonce i epilepsii.

Trénink probíhá formou hry na počítači, kterou dítě ovládá jen svou vůlí, svou pozorností a soustředěním se na hru. V okamžiku, kdy jeho mozek pracuje v žádoucích pásmech, je odměňováno body, protože hra funguje tak, jak má.

Trénovaná osoba je připojena k počítači třemi elektrodami, které snímají mozkové vlny a třídí je do frekvenčních pásem. Ta se sledují na počítači a umožňují regulovat obtížnost hry tak, aby byl trénink pro dítě co nejefektivnější.

Délka tréninku závisí na závažnosti potíží a i věku, nejběžnější počet sezení je pro děti s ADHD 40, někdy stačí méně, jindy je potřeba více. Trénuje se 1- 3x v týdnu.

Účinek EEG-biofeedbacku je trvalý – co se mozek při tréninku naučí, už se nelze odnaučit.

Ceník:
zkušební BFB - 300 Kč ( provádí se vždy před celou sérií tréninkových sezení)
jednotlivé sezení 30-40 minut - 300 Kč
předplatné 10 sezení - 2500 Kč
předplatné 20 sezení - 4000 Kč